DYŻUR ASYSTENTA DIECEZJALNEGO
Ks. Profesora Tadeusza Borutki

w każdy pierwszy wtorek miesiąca
w godzinach od 17-18, lub po indywidualnym uzgodnienu spotkania.

AKCJA KATOLICKA DIECEZJI BIELSKO-ŻYWIECKIEJ

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 maja 1997 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcjom Katolickim Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Elbląskiej, Gliwickiej, Rzeszowskiej, Sandomierskiej, Siedleckiej, Włocławskiej i Akcji Katolickiej Archidiecezji Wrocławskiej. (Dz. U. Nr 55 poz. 355)

NIP 937-21-82-580

REGON 070834400

Krajowy Rejestr Sądowy – Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Nr KRS : 0000247812 (jako Organizacja Pożytku Publicznego)

Adres 43-300 Bielsko-Biała ul. Żeromskiego 5-7

KONTO BANKOWE

ING Bank Śląski

92 1050 1070 1000 0001 0452 1679

Akcja Katolicka Diecezji Bielsko – Żywieckiej – PATRONUS

94 1050 1070 1000 0090 7222 6351