Aktualności

Na kolejne zebranie Rady DIAK zapraszamy 15 grudnia 2014 r. Zebranie rozpocznie się Mszą Św. o godz. 1700 w Instytu...

Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Zapraszamy na Eucharystię w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata - Patronalne Święto Akcji Katolickiej.

Pobierz plik do druku

Kalendarium Akcji Katolickiej na Rok 2015

AKCJA KATOLICKA DIECEZJI BIELSKO-ŻYWIECKIEJ

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 maja 1997 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcjom Katolickim Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Elbląskiej, Gliwickiej, Rzeszowskiej, Sandomierskiej, Siedleckiej, Włocławskiej i Akcji Katolickiej Archidiecezji Wrocławskiej. (Dz. U. Nr 55 poz. 355)

NIP 937-21-82-580

REGON 070834400

Krajowy Rejestr Sądowy – Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Nr KRS : 0000247812 (jako Organizacja Pożytku Publicznego)

Adres 43-300 Bielsko-Biała ul. Żeromskiego 5-7

KONTO BANKOWE

ING Bank Śląski

92 1050 1070 1000 0001 0452 1679

Akcja Katolicka Diecezji Bielsko – Żywieckiej – PATRONUS